Menu

Organisatiestructuur

TWSC Organogram. CWSS.
TWSC Organisatiestructuur. CWSS.

 

De Trilaterale Waddenzee Samenwerking kent twee niveaus van besluitvorming: de Trilaterale Regeringsraad (Trilateral Governmental Council) en de Wadden Sea Board (WSB). Ze worden ondersteund door het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (Common Wadden Sea Secretariat, CWSS) als coördinerende instantie en eerste aanspreekpunt, door adviseurs van ngo’s, door Task Groups en expert-netwerkgroepen.


 

Trilaterale Regeringsraad

De Trilaterale Regeringsraad voor de Waddenzee bestaat uit de Deense, Nederlandse en Duitse ministers die de Waddenzee in hun portefeuille hebben; de ministers komen om de drie tot vier jaar bij elkaar. Tijdens de Trilaterale Regeringsconferentie (Trilateral Governmental Conference, TGC) bespreken ze op hoofdlijnen het verloop van de Trilaterale Samenwerking inzake beleid, harmonisatie en beheer en brengen de algemene koers van de Samenwerking in kaart voor de periode tot aan de volgende TGC. De resultaten worden in een verklaring vastgelegd; dat is de belangrijkste beleidsnota van de Samenwerking tot de volgende vergadering.

Elke TGC betekent het einde van een voorzitterschapstermijn. Met de 13e TGC in Leeuwarden (NL) in 2018 eindigde het Nederlandse voorzitterschap. Op dit moment is Duitsland voorzitter.

De Waddenzeeconferentie is een uitwisselingsplatform voor alle stakeholders die in het Waddengebied actief zijn, en vindt direct voorafgaand aan de ministersconferentie plaats.


 

De Wadden Sea Board

De Wadden Sea Board is het bestuursorgaan van de Trilaterale Samenwerking. Hij beheert en controleert het werk van de TWSC tussen de Trilaterale Regeringsconferenties in. Dit gremium houdt zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van het Waddenzee Plan, evenals beleid en strategieën.

De Board heeft een onpartijdige voorzitter, die door het voorzittende land voorgedragen en door de Regeringsraad benoemd wordt. Het voorzitterschap wisselt samen met die van het land. Per land zijn er vier leden benoemd en eveneens vier adviseurs met expertise en ervaring die relevant zijn voor de Samenwerking. De Board wordt verder ondersteund door adviseurs vanuit de ngo-sector (momenteel Danish Ornithological Society, It Fryske Gea en WNF) en het Wadden Sea Forum (WSF)

Documenten van de Wadden Sea Board zijn beschikbaar onder Downloads.

Huidige leden van de Wadden Sea Board


 

Task en Expert Groups

De Wadden Sea Board wijst Task Groups aan om specialistische onderwerpen voor de Board voor te bereiden en om specifieke taken, plannen of projecten uit te voeren. De huidige werkgroepen zijn

 • Task Group Beheer (TG-M)
 • Task Group Monitoring en Beoordeling (TG-MA)
 • Task Group Werelderfgoed (TG-WH)

Daarnaast heeft de Samenwerking verschillende expert-netwerkgroepen voor het uitvoeren van specifieke monitoring-, wetenschappelijke en educatieve taken. Dit zijn

 • Dataverwerking (EG-Data)
 • Duurzaam Toerisme (NG-ST)
 • Educatie (IWSS+NGE)
 • Flyway (WSFI-SG)
 • Klimaat (EG-C)
 • Kwelders en Duinen (EG-SMD)
 • Partnerschap (OPteamPH)
 • Trekvogels en Broedvogels (EG-MB/BB)
 • Uitheemse Soorten (EG-AS)
 • Vissen (WG-Swimway)
 • Zeehonden (EG-Seals)

De Wadden Sea Board

Voorzitter

Karin Lochte

Prof. Dr. Dr. h.c., voormalig directeur Alfred-Wegener Institute Helmholtz Center for Polar and Marien Research

Leden

Anne-Marie Vægter Rasmussen

Nationale vertegenwoordiger in de Board, Adjunct-directeur-generaal, Environmental Protection Agency, Ministerie van Milieu en Voedselvoorziening, Denemarken

Donne Slangen

Nationale vertegenwoordiger in de Board, Directeur Natuur, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Nederland

Ilka Wagner

Nationale vertegenwoordiger in de Board, hoofd afdeling Mariene Natuurbescherming, Ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU), Duitsland

Joost de Ruig

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Nederland

Christina Egsvang Føns

Vertegenwoordiger van de Deense Waddenzeegemeenten, Hoofd Milieu bij de gemeente Esbjerg, Denemarken

Hans Gabanyi

Directeur Natuurbehoud, Groenplanning en Energie van het Ministerie van Milieu en Energie, Hamburg, Duitsland

Ingelore Hering

Hoofd afdeling Natuurbescherming, Waterbeheer, Bodembescherming, Ministerie van Milieu, Energie, Bouw en Klimaatbescherming Nedersaksen, Duitsland

Vera Knoke

Afdelingshoofd Mariene Bescherming en Nationaal Park, Ministerie van Energietransitie, Landbouw, Milieu, Natuur en Digitalisering Sleeswijk-Holstein, Duitsland

Janne J. Liburd

Professor, D. Phil. Ph. D., Afdeling Ontwerp en Communicatie, Universiteit van Zuid-Denemarken, Board Nationaal Park Waddenzee, Denemarken

Martin Petersen

Afdelingshoofd, Environmental Protection Agency, Ministerie van Milieu en Voedselvoorziening, Denemarken

Theo Meskers

Wethouder Economische Zaken, Gemeente Hollands Kroon, Nederland

Henk Staghower

Gedeputeerde landbouw en visserij, landschap en natuur, Provincie Groningen, Nederland

Advisors

Marco Rohde Brodde

Danish Ornithological Society, Denemarken

Henk de Vries

Wadden Sea Team, Directeur It Fryske Gea

Preben Friis-Hauge

Chair WSF, Chair The Danish Wadden Sea Secretariat, Varde Municipality, Denemarken

Hans-Ulrich Roesner

Wadden Sea Team, Directeur Afdeling Waddenzee, WNF, Duitsland

Secretaris

Bernard Baerends

Secretaris, Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat
+49 4421 9108 0